14.4.10

L'AFITCME demana empara al Síndic perquè l’Administració no respon una sol·licitud relativa a l’elaboració de dictàmens pericials

L'AFITCME ha presentat una queixa al Síndic de Greuges per la manca de resposta de l’Administració a la sol·licitud en la qual li demanàvem que els membres de les diferents escales policials del Cos de Mossos d’Esquadra cessin d’elaborar dictàmens pericials que correspondria realitzar als membres de l’escala de suport.

L’AFITCME va presentar la sol·licitud el dia 9 d’octubre de 2009 i, després d’haver reclamat vàries vegades la resposta sense que l’Administració s’hagi pronunciat, ens hem vist obligats a presentar aquesta queixa amb l’objectiu d’aconseguir que l’Administració es pronunciï expressament.

Si voleu tenir més informació sobre el tema podeu accedir a:

Text íntegre de la queixa presentada

Text íntegre de la sol·licitud original


Junta Directiva de l'AFITCME