19.3.10

Rèplica de l'AFITCME en relació amb la creació de cinc llocs de treball de facultatiu coordinador en matèria de recursos penals (A1-26)

La Subdirecció General de Recursos Humans va respondre parcialment a la sol·licitud presentada per l'AFITCME en què s'interessava pels cinc llocs de treball de facultatius coordinadors en matèria de recursos penals (A26) apareguts a la RLT.

Tenint en compte els arguments exposats per l'Administració, que podeu consultar accedint al text íntegre de la seva resposta, l'AFITCME ha decidit presentar una sol·licitud de rèplica en la qual, entre altres, demanem que es responguin totes les qüestions plantejades en la primera sol·licitud i denunciem la redundància de les funcions que s'han atribuït als nous llocs de treball amb les d'altres operadors de la DGP. També denunciem que els membres de l'escala de suport no tenim cap pla de carrera i reclamem que s'obri el debat sobre aquesta qüestió i sobre les funcions i l'estructura dels facultatius i tècnics del CME.

Si voleu tenir més informació sobre el tema podeu accedir a:

Text íntegre de la resposta donada per la SGRH.
Text íntegre de la sol·licitud de rèplica presentada per l'AFITCME.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment,

Junta Directiva de l’AFITCME