5.3.10

L’AFITCME porta al Síndic de Greuges el trasllat dels facultatius de la DPC al complex central d’EGARA

L’AFITCME ha presentat una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya per les irregularitats comeses per l'Administració en el procés de trasllat dels facultatius adscrits a la Divisió de Policia Científica des de les instal·lacions de Barcelona fins al complex Egara de Sabadell. L’objectiu de la mateixa és posar en evidència les mala praxis de l'Administració en aquest tema per evitar que situacions d’indefensió com les viscudes es tornin a repetir en el futur.

Restem a la vostra disposició,

Junta Directiva de l’AFITCME

Accedir a la queixa