14.8.09

Pronunciament de l'administració en relació a la sol·licitud dels criteris d'accés a la vigilància de les proves de mosso

En data 18 de febrer de 2009, l'AFITCME presentà a registre una sol·licitud en la qual es demanaven els criteris pels quals s'exclouen els membres de l'escala de suport de la participació en les tasques de vigilància a les proves d'accés de mosso. Podeu trobar aquest escrit en el blog de l'AFITCME a l'entrada amb la data abans especificada.

Així mateix, us adjuntem a continuació el comunicat intern de la Subdirecció General de Recursos Humans en el qual es convoca a tots els interessats a participar a les proves d'accés a mossos com a vigilants.L’AFITCME ja ha rebut la resposta de l’administració en relació a l’afer esmentat, la qual us adjuntem tot seguit:Finalment, també us adjuntem la resposta de l’AFITCME al comunicat de la Subdirecció General de Recursos Humans: