24.7.09

Sol·licitud de reconeixement de premis per vinculació al CME

En data d'avui s’ha presentat a registre una sol·licitud en la què es demana el reconeixement dels premis de vinculació al CME, dels quals el nostre col·lectiu n’està exclòs, segons el punt 6è de l’Acord de Govern GOV/193/2006, de 31 d’octubre, d’aprovació de les condicions de treball del CME.