7.5.09

ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AFITCME.

El 14 de maig de 2009 es portaran a terme les eleccions a la Junta Directiva de l’AFITCME, al local sindical ubicat a Via Laietana, 44, principal, de Barcelona.

Primera convocatòria: 16 hores.
Segona convocatòria: 16.30 hores.

Els càrrecs que s’escolliran són:
-president/a
-secretari/ària
-tresorer/a
-vocals


Esperem la vostra participació.

El Comitè Permanent