8.4.09

L’AFITCME NO HA SIGNAT EL PACTE DE DRETS SINDICALS DE L’ADMINISTRACIÓ

El Departament d’Interior va fer públic ahir a través dels mitjans de comunicació que havia signat el Pacte de drets sindicals del període 2009-2011 amb les organitzacions representatives dels cos de Mossos d’Esquadra.
L’Associació Professional de Facultatius i Tècnics del Cos de Mossos d’Esquadra (AFITCME), que és organització sindical representativa des del mes de juliol del 2008, no va signar el pacte esmentat. El motiu pel qual l’AFITCME no va signar aquest pacte és que no està d’acord ni amb el contingut, ni tampoc amb la forma en que s’ha elaborat el text del pacte.
Quant al contingut del pacte, la distribució de les llicències sindicals que s’hi fa no és equitativa ni proporcional.
Quant a l’elaboració del text, l’AFITCME no ha tingut l’oportunitat de participar en les negociacions ni quan aquestes van començar a mitjan 2008 (perquè encara no era organització representativa), ni tampoc en les que s’han produït (segons l’Administració) entre octubre de 2008 i març de 2009 perquè no ha tingut coneixement en cap moment que s’estiguessin portant a terme.
L’AFITCME ha rebut el text d’aquest pacte ja per signar-lo i sense possibilitat de canviar cap aspecte del contingut essencial.
Aquesta organització informarà els seus afiliats de les novetats que es puguin produir en relació al Pacte.


Barcelona, 7 d’abril de 2008.


El Comitè Permanent de l’AFITCME.