5.4.09

Enquestes

El proppassat divendres es va acabar el termini de lliurament de l’enquesta proposada per l’AFITCME als membres de l’escala de suport del CME per tal de saber l’opinió del col·lectiu sobre determinades qüestions. A més d’aquelles genèriques que afecten a tot el col·lectiu, l’enquesta en conté d’específiques, adreçades només a alguns membres.