18.2.09

Sol·licitud dels criteris d'accés a la vigilància de les proves d'accés a mosso

S’ha presentat a registre una sol·licitud en la què es demanaven els criteris pels quals s’exclouen els membres de l’escala de suport de la participació en les tasques de vigilància a les proves d’accés de mosso. Així mateix, també es sol·licita que es comuniqui si aquesta exclusió es fa extensiva a tot col·lectiu, o bé hi ha algunes excepcions.