17.1.08

SEGUEIX ELS TRÀMITS PARLAMENTARIS DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 10/1994

Des del mes de setembre de 2007, el projecte de llei que ha modificar la llei 10/1994 per tal de garantir els drets sindicals als facultatius i tècnics del cos de Mossos es troba tramitant-se al Parlament. Us adjuntem a aquest post l'enllaç perquè podeu consultar el projecte de llei i seguir-ne els tràmits parlamentaris. El projecte s'està tramitant pel procediment d'urgència i, en conseqüència, esperem que s'aprovi en breu.